Strategický plán rozvoje města Jeseník

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života občanů na území města Jeseník, minimalizovat významné slabé stránky území, a naopak podpořit jeho potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat systematicky.

 

Akční plán rozvoje města

Akční plán rozvoje města je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Aktuálně platný akční plán řeší aktivity na období od října 2021 do října 2022. Aktivity akčního plánu si můžete projít zde: 

Kvalita života ve městě

Strategická oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje v sobě oblast kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a nezbytně bezpečnost ve městě. 

Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Otevřít Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Ekonomika města a cestovní ruch

Město bude podporovat rozvoj podnikání ve městě a s tím související vznik nových pracovních míst prostřednictvím podpory podnikatelů, rozvoje podnikatelské infrastruktury a investic realizovaných městem. Významným potenciálem pro město je vzhledem k přírodním a kulturním podmínkám a poloze města rozvoj cestovního ruchu.

Životní prostředí, doprava, urbanismus

Účelem vymezené osy podporující přitažlivost místa bude zajištění trvale udržitelného rozvoje města i jeho částí tak, aby nebyly neúměrně zatíženy budoucí generace. K atraktivitě prostředí přispívá uchování autenticity města, jeho kulturního dědictví, tradic a přírodních hodnot území.

Veřejná správa

Fungující kvalitní spolupráce mezi veřejnou správou, veřejností, podnikatelskými subjekty a dalšími aktéry je podmínkou pro dosahování konsensu ohledně směru rozvoje města včetně plánovaných projektů ve městě. Samotné město musí v řadě činností, které připravuje či realizuje, spolupracovat s partnery, okolními obcemi i s Olomouckým krajem. Kvalita a rozsah spolupráce je důležitá pro úspěch projektů města.

Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie

Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie

Otevřít Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie
Správná praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednostní jízdy v regionu Jeseník - Nysa

Správná praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednostní jízdy v regionu Jeseník - Nysa

Otevřít Správná praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednostní jízdy v regionu Jeseník - Nysa
Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa

Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa

Otevřít Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa
Menu