Strategický plán

Strategický plán 2030

Pomozte nám tvořit budoucnost

Tvoříme nový strategický plán rozvoje Jeseníku. Tento dokument bude vykreslovat ideální podobu života v našem městě v roce 2030 a sloužit nám jako "návod" k dosažení této vize. Plán nastaví priority, směr dalšího rozvoje našeho města a detailně určí kroky, které povedou k dosažení naší vize.

Proč by vás to mělo zajímat? 

Tvorba strategického plánu je příležitostí dozvědět se více o našem městě a vyjádřit se k jeho budoucnosti. Možná na rozvoj města a svého okolí nemyslíte každý den, nyní ale budeme rádi, když tomu pár minut budete věnovat. K zapojení vás budeme průběžně vybízet, stejně jako vás budeme informovat o všem důležitém a zajímavém v souvislosti s tvorbou nové strategie.

 

Zapojili jste se?

Potřebovali jsme váš názor, proto jsme udělali dotazníkové šetření, kde jste s námi sdíleli, jak se vám žije v našem městě, co byste chtěli změnit a jaké jsou vaše priority pro budoucnost Jeseníku. 643 vás se zapojilo, děkujeme. Plánování ale pokračuje dál. Novinky můžete sledovat níže: 

https://nasjesenik.cz/upload/Strategie%202030/SP-Jesenik_643_sirka.png

 

Pokračujeme dál...

Do přípravy strategického plánu jsme zapojili také odborníky, podnikatele a další zájmové skupiny, či zajímavé osobnosti, kterých se plán týká nebo chtěli přispět Pohled některých z nich na současnost a budoucnost Jeseníku přibližují články níže:

 

Tadeáš Vidlák: Lidé potřebují mentální změnu, otevřít se okolí a příležitostem

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK ->

 

TStrategický plán připravujeme společně s experty. Jedním z klíčových témat byla podnikavost, zaměstnavatelé a místní ekonomika. Další pracovní skupiny se zabývaly oblastmi jako Bydlení a veřejný prostor, Energetika, adaptace, klima a odpady nebo Identita a image Jeseníku.

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK ->

     

 

Kdy a jak to probíhá?

Tvoříme nový strategický plán rozvoje Jeseníku s výhledem do roku 2030. Plán nastaví priority a směr dalšího rozvoje našeho města.

 

 

Kdy a jak se zapojit

Během celého roku budou při tvorbě plánu oslovováni a zapojováni odborníci a osobnosti. Budete mít také hned několik příležitostí, jak vyjádřit svůj názor, jak se ve městě žije a co je pro Jeseník do budoucna důležité. 

 

 

Pozn.: Harmonogram je indikativní a může se měnit

Menu